Almedalsveckan valåret 2018

2018 kommer Almedalsveckan att pågå 1-8 juli, som vanligt från söndag till söndag. I år är speciellt att det är 50 år sedan det första talet hölls i Almedalen, av Olof Palme från ett lastbilsflak, alltså 1968*.

Partiernas dag 2018

Datum Parti
Söndag 1 juli Moderaterna
Måndag 2 juli Vänsterpartiet
Tisdag 3 juli Liberalerna
Onsdag 4 juli Centerpartiet
Torsdag 5 juli Socialdemokraterna
Fredag 6 juli Kristdemokraterna
Lördag 7 juli Sverigedemokraterna
Söndag 8 juli Miljöpartiet

*Alla talare sedan 1968

Källa: 1968-1990 respektive parti
1991 och framåt Gotlands kommun/Region Gotland

Alf Svensson (kd) har talat flest gånger under Almedalsveckan, totalt 20 gånger. Olof Palme (s), Lars Werner (vpk) 17 gånger och Göran Hägglund (kd) 11 gånger. Fram tom 2017 har vi kunnat höra Ingvar Carlsson (s), Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Ingvar Carlsson (s) 10 gånger.

1968
Olof Palme (s)

1969
Olof Palme (s)

1970
Olof Palme (s)

1971
Olof Palme (s)

1972
Olof Palme (s)

1973
Olof Palme (s)

1974
Olof Palme (s)

1975
Thage G. Peterson (s)
Lars Werner (vpk)

1976
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)

1977
Olof Palme (s), talade inomhus i Föreningshuset Borgen
Olof Johansson (c)
Lars Werner (vpk)

1978
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)

1979
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)
Karin Söder (c)

1980
Olof Palme (s)
Anders Dahlgren (c)
Lars Werner (vpk)

1981
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c)
Lars Werner (vpk)

1982
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Ragnhild Pohanka (mp)

1983
Olof Palme (s)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)

1984
Olof Palme (s)
Lennart Dahleús (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Björn Eliasson (mp)

1985
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c), talade på Paviljongsplan
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Ragnhild Pohanka och Per Gahrton (mp)

1986
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës och Birger Schlaug (mp)

1987
Ingvar Carlsson (s), talade vid Högklintsstugan
Görel Thurdin (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës och Birger Schlaug (mp)

1988
Ingvar Carlsson (s), Högklintsstugan
Olof Johansson (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës (mp)

1989
Ingvar Carlsson(s), Högklintsstugan
Olof Johansson (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Per Gahrton (mp)

1990
Ingvar Carlsson (s), talade i Östergravar
Görel Thurdin (c)
Mats Odell (kd)
Lennart Bejer (vpk)
Jan Axelsson (mp)

1991 14-20 juli Östergravar
sö 14 juli Gullan Lindblad (m)
må 15 juli Alf Svensson (kd)
ti 16 juli Lars Werner (v)
on 17 juli Ingvar Carlsson (s)
to 18 juli Olof Johansson (c)
fr 19 juli Birgit Friggebo (fp)
lö 20 juli Margareta Gisselberg och Jan Axelsson (mp)

1992 12-18 juli Almedalen
sö 12 juli Ian Wachtmeister (nyd)
må 13 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
ti 14 juli Görel Turin (c)
on 15 juli Ingvar Carlsson (s)
to 16 juli Lars Werner (v)
fr 17 juli Anne Wibble (fp)
lö 18 juli Mats Odell (kd)
Seminarier: s, m, fp har ekonomiskt, v miljö.

1993 17-24 juli
lö 17 juli Ulf Dinkelspiel (m)
sö 18 juli Ian Wachtmeister och Bert Carlsson (nyd)
må 19 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
ti 20 juli Helena Nilsson ( c)
on 21 juli Ingvar Carlsson (s)
to 22 juli Gudrun Schyman (v)
fr 23 juli Anne Wibble (fp)
lö 24 juli Alf Svensson (kd)
Seminarier: s, c, m, fp ekonomiskt, v miljö.

1994, 17-23 juli valår
sö 17 juli Vivianne Franzén (nyd)
må 18 juli Alf Svensson (kd)
ti 19 juli Olof Johansson (c)
on 20 juli Ingvar Carlsson (s)
to 21 juli Gudrun Schyman (v)
fr 22 juli Bengt Westerberg/Anne Wibble (fp)
lö 23 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
Seminarier: s, m ekonomi, kd rättvis fördelning, c miljö och kretslopp, v miljö, mp kretslopp

1995, 19-24 juli
on 19 juli Ingvar Carlsson (s)
to 20 juli Alf Svensson (kd)
fr 21 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
lö 22 juli Gudrun Schyman (v)
sö 23 juli Björn Brissund (Gottlandspartiet)
må 24 juli Olof Johansson (c)
ti 25 juli m (deltog inte med tal)
on 26 juli Vivianne Franzen, Sven Dybeck (nyd)
Folkpartiet deltog inte med tal
Seminarier: s, kd ekonomiskt, v, miljö, mp sem, m jobb och Europa, fp Sveriges framtida välfärd, c den moderna landsbygden.

1996 14-19 juli
sö 14 juli Gunilla Segerlund, Björn Brissund, Odd Magnusson, Torsten Andersson, (Gottlandspartiet)
må 15 juli Alf Svensson (kd)
ti 16 juli Marianne Samuelsson (mp)
on 17 jui Ingvar Carlsson (s)
to 18 jui Johan Lönnroth (v)
fr 19 jui Olof Johansson (c)
Seminarier: fp, s, m ekonomiskt, kd politiskt, mp fördelningspolitik, mp energi m, v välfärd, c ekonomi och energi.

1997 14-19 juli
må 14 juli Olof Johansson (c)
ti 15 juli – ingen talare
on 16 juli Ingela Thalén (s), fp öppet cafe
to 17 juli Alf Svensson (kd)
fr 18 juli Birger Schlaug (mp)
lö 19 juli Gudrun Schyman (v)
Seminarier: c säkerhetspolitik, s, fp ekonomiskt, kd rättsamhälle, mp miljölagstiftning, v energi.

1998 11-17 juli valår
Ungdomens dag 10 juli tema Mänskliga rättigheter
lö 11 juli Gottlanspartiet
sö 12 juli Lars Leijonborg (fp)
må 13 juli Gudrun Schyman (v)
ti 14 juli Lennart Daléus (c)
on 15 juli Margot Wallström (s)
to 16 juli Alf Svensson (kd)
fr 17 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
Seminarier: v miljö och sysselsättning, c möjligheter i mittens rike, s, fp, m ekonomiskt, kd politiskt, mp hållbart samhälle.

1999 11-16 juli
lö 10 juli Ungdomens dag
sö 11 juli Gottlandspartiet
må 12 juli Birger Schlaug (mp)
ti 13 juli Gudrun Schyman (v)
on 14 juli Andreas Carlgren (c)
to 15 juli Anna Lindh(s) fp after beach
fr 16 juli Alf Svensson (kd)
Seminarier: s fp, m ekonomiskt, c digital allemansrätt, kd medborgarnas skyldigheter, v tillväxt.

2000 10-14 juli
må10 juli Alf Svensson (kd)
ti 11 juli Matz Hammarström (mp)
on 12 juli Tomas Östros (s), after-beach fp
to 13 juli Lars Ohly (v,) politiskt diskussion (m) sen eftermiddag
fr 14 juli Lennart Daléus (c)
Seminarier: kd politiken är död leve politiken, mp klimatpolitik, s ekonomiskt arbete åt alla, fp demokrati, v jordbruk och miljö, m skatternas betydelse för jobben i en global miljö, c livskvalitet.

2001 8-13 juli
må 9 juli Maud Olofsson (c)
ti 10 juli Alf Svensson (kd)
on 11 juli Lars Stjernkvist (s)
to 12 juli Matz Hammarström och Lotta Hedström (mp)
fr 13 juli Pernilla Zethraeus (v)
Seminarier s ekonomiskt, c företagsamma Sverige, fp AMS roll, kd vårdkommissionen, m att räcka till, v hållbara energi och transportsystem.

2002 6-14 juli valår
sö 7 juli Gudrun Schyman (v)
må 8 juli Lars Leijonborg (fp)
ti 9 juli Maud Olofsson (c)
on 10 juli Göran Persson (s)
to 11 juli Alf Svensson (kd)
fr 12 juli Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (mp)
lö 13 juli Lars Olof Andersson (Gottlandspartiet)
Seminarier: v miljö, fp skolfrågor, m ekonomiskt, c hälsosamt arbetsliv, s visioner för välfärd, fp tillväxt, mp livskvalitet.

2003 6-12 juli
sö 6 juli Bo Lundgren (m)
må 7 juli Ulla Hoffman (v)
ti 8 juli Lars Leijonborg, Marit Paulsen (fp)
on 9 juli Maud Olofson (c)
to 10 juli Anna Lindh (s)
fr 11 juli Alf Svensson (kd)
lö 12 juli Peter Eriksson (mp)
Seminarier: Merparten av partierna Tema Euron, v Östersjön/avlopp, mp framtida betygssystem.

2004 4-10 juli
sö 4 juli Håkan Wåhlstedt (mp)
må 5 juli Frdrik Reinfeldt (m)
ti 6 juli Lars Ohly (v)
on 7 juli Maria Carlshamre (fp)
to 8 juli Maud Olofsson (c)
fr 9 juli Bosse Ringholm (s)
lö 10 juli Göran Hägglund (kd)
Seminarier: kd välfärden, c federalism bygger välfärd, fp entreprenörskap, v klimat/miljö, s välfärd, mp social frivillighetssektor, m tillväxt/stabilitet.

2005 3-9 juli
sö 3 juli Göran Hägglund (kd)
må 4 juli Maria Wetterstrand (mp)
ti 5 juli Fredrik Reinfeldt (m)
on 6 juli Marita Ulvskog (s)
to 7 juli Lars Leijonborg (fp)
fr 8 juli Maud Olofsson (s)
lö 9 juli Lars Ohly (v)
Seminarier: kd åter till arbete, mp avskaffa oljeberoendet, s, m ekonomiskt, c välfärd utan olja, v rättvis arbetsmarknad.

2006 3-9 juli valår
sö 2 juli Göran Persson (s)
må 3 juli Göran Hägglund (kd)
ti 4 juli Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (mp)
on 5 juli Fredrik Reinfeldt (m)
to 6 juli Lars Ohly (v)
fr 7 juli Lars Leijonborg (fp)
lö Maud Olofsson (c)
Seminarier: mp biogas, kd ungas utsatthet, m arbete och välfärd, fp återupprätta utbildningsskolan, v vapenexport, s ekonomi, c tillväxt.

2007 8-14 juli
sö 8 juli Andreas Carlgren (c)
må 9 juli Mona Sahlin (s)
ti 10 juli Göran Hägglund (kd)
on 11 juli Peter Eriksson (mp)
to 12 juli Anders Borg (m)
fr 13 juli Lars Ohly (v)
lö 14 juli Nyamko Sabuni (fp)
Seminarier: c miljö (olja), kd rättvisa i politiken, mp klimatpolitik, m utanförskap/arbetsliv, v maffiamyten, fp Sverige vinnare.

2008 6-12 juli
40-årsjubileum för Almedalsveckan
sö 6 juli (fp) Jan Björklund
må 7 juli (c) Maud Olofsson
ti 8 juli (s) Mona Sahlin
on 9 juli (kd) Göran Hägglund
to 10 juli (mp) Maria Wetterstrand
fr 11 juli (m) Fredrik Reinfeldt
lö 12 juli (v) Lars Ohly

2009 28 juni-4 juli
Söndag 28 juni kl. 19.00 Vänsterpartiet: Lars Ohly
Måndag 29 juni kl. 19.00 Folkpartiet: Jan Björklund
Tisdag 30 juni kl. 19.00 Centerpartiet: Maud Olofsson
Onsdag 1 juli kl. 19.00 Socialdemokraterna: Mona Sahlin
Torsdag 2 juli kl. 19.00 Kristdemokraterna: Göran Hägglund
Fredag 3 juli kl. 19.00 Miljöpartiet: Peter Eriksson
Lördag 4 juli kl. 11.00 Moderaterna: Fredrik Reinfeldt

2010 4-10 juli
Söndag 4 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Måndag 5 juli Lars Ohly, Vänsterpartiet
Tisdag 6 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Onsdag 7 juli Maud Olofsson, Centerpartiet
Torsdag 8 juli Mona Sahlin, Socialdemokraterna
Fredag 9 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Lördag 10 juli Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Miljöpartiet

2011 3-10 juli
Söndag 3 juli Åsa Romson och Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Måndag 4 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Tisdag 5 juli Lars Ohly, Vänsterpartiet
Onsdag 6 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Torsdag 7 juli Maud Olofsson, Centerpartiet
Fredag 8 juli Håkan Juholt, Socialdemokraterna
Lördag 9 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Söndag 10 juli Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

2012 1-8 juli
Söndag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Måndag 2 juli Åsa Romson Miljöpartiet
Tisdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Onsdag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Torsdag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Fredag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Lördag 7 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Söndag 8 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna

2013 30 juni-7 juli
Söndag 30 juni Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Måndag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Tisdag 2 juli Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Onsdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Torsdag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Fredag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Lördag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Söndag 7 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna

2014 29 juni-6 juli
Söndag 29 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Måndag 30 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Tisdag 1 juli Åsa Romson, Miljöpartiet
Onsdag 2 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Torsdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Fredag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Lördag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Söndag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet

2015 28 juni-5 juli
Söndag 28 juni Annie Lööf, Centerpartiet
Måndag 29 juni Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Tisdag 30 juni Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Onsdag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Torsdag 2 juli Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Fredag 3 juli Anna Kinberg Batra, Moderaterna
Lördag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Söndag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet

2016 3 juli-10 juli
Söndag 3 juli Jan Björklund, Liberalerna
Måndag 4 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Tisdag 5 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Onsdag 6 juli Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Torsdag 7 juli Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna
Fredag 8 juli Isabella Lövin, Miljöpartiet
Lördag 9 juli Anna Kinberg Batra, Moderaterna
Söndag 10 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

2017 2 juli – 9 juli
Söndag 2 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Måndag 3 juli, Jan Björklund, Liberalerna
Tisdag 4 juli, Annie Lööf, Centerpartiet
Onsdag 5 juli, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna
Torsdag 6 juli, Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Fredag 7 juli, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna
Lördag 8 juli, Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Söndag 9 juli, Anna Kinberg Batra, Moderaterna

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *