Almedalsveckan valåret 2018

2018 kommer Almedalsveckan att pågå 1-8 juli, som vanligt från söndag till söndag. I år är speciellt att det är 50 år sedan det första talet hölls i Almedalen, av Olof Palme från ett lastbilsflak, alltså 1968*.

Partiernas dag 2018

Datum Parti
Söndag 1 juli Moderaterna
Måndag 2 juli Vänsterpartiet
Tisdag 3 juli Liberalerna
Onsdag 4 juli Centerpartiet
Torsdag 5 juli Socialdemokraterna
Fredag 6 juli Kristdemokraterna
Lördag 7 juli Sverigedemokraterna
Söndag 8 juli Miljöpartiet

*Alla talare sedan 1968

Källa: 1968-1990 respektive parti
1991 och framåt Gotlands kommun/Region Gotland

Alf Svensson (kd) har talat flest gånger under Almedalsveckan, totalt 20 gånger. Olof Palme (s), Lars Werner (vpk) 17 gånger och Göran Hägglund (kd) 11 gånger. Fram tom 2017 har vi kunnat höra Ingvar Carlsson (s), Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Ingvar Carlsson (s) 10 gånger.

1968
Olof Palme (s)

1969
Olof Palme (s)

1970
Olof Palme (s)

1971
Olof Palme (s)

1972
Olof Palme (s)

1973
Olof Palme (s)

1974
Olof Palme (s)

1975
Thage G. Peterson (s)
Lars Werner (vpk)

1976
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)

1977
Olof Palme (s), talade inomhus i Föreningshuset Borgen
Olof Johansson (c)
Lars Werner (vpk)

1978
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)

1979
Olof Palme (s)
Lars Werner (vpk)
Karin Söder (c)

1980
Olof Palme (s)
Anders Dahlgren (c)
Lars Werner (vpk)

1981
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c)
Lars Werner (vpk)

1982
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Ragnhild Pohanka (mp)

1983
Olof Palme (s)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)

1984
Olof Palme (s)
Lennart Dahleús (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Björn Eliasson (mp)

1985
Olof Palme (s)
Thorbjörn Fälldin (c), talade på Paviljongsplan
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Ragnhild Pohanka och Per Gahrton (mp)

1986
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës och Birger Schlaug (mp)

1987
Ingvar Carlsson (s), talade vid Högklintsstugan
Görel Thurdin (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës och Birger Schlaug (mp)

1988
Ingvar Carlsson (s), Högklintsstugan
Olof Johansson (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Eva Goës (mp)

1989
Ingvar Carlsson(s), Högklintsstugan
Olof Johansson (c)
Alf Svensson (kd)
Lars Werner (vpk)
Per Gahrton (mp)

1990
Ingvar Carlsson (s), talade i Östergravar
Görel Thurdin (c)
Mats Odell (kd)
Lennart Bejer (vpk)
Jan Axelsson (mp)

1991 14-20 juli Östergravar
sö 14 juli Gullan Lindblad (m)
må 15 juli Alf Svensson (kd)
ti 16 juli Lars Werner (v)
on 17 juli Ingvar Carlsson (s)
to 18 juli Olof Johansson (c)
fr 19 juli Birgit Friggebo (fp)
lö 20 juli Margareta Gisselberg och Jan Axelsson (mp)

1992 12-18 juli Almedalen
sö 12 juli Ian Wachtmeister (nyd)
må 13 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
ti 14 juli Görel Turin (c)
on 15 juli Ingvar Carlsson (s)
to 16 juli Lars Werner (v)
fr 17 juli Anne Wibble (fp)
lö 18 juli Mats Odell (kd)
Seminarier: s, m, fp har ekonomiskt, v miljö.

1993 17-24 juli
lö 17 juli Ulf Dinkelspiel (m)
sö 18 juli Ian Wachtmeister och Bert Carlsson (nyd)
må 19 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
ti 20 juli Helena Nilsson ( c)
on 21 juli Ingvar Carlsson (s)
to 22 juli Gudrun Schyman (v)
fr 23 juli Anne Wibble (fp)
lö 24 juli Alf Svensson (kd)
Seminarier: s, c, m, fp ekonomiskt, v miljö.

1994, 17-23 juli valår
sö 17 juli Vivianne Franzén (nyd)
må 18 juli Alf Svensson (kd)
ti 19 juli Olof Johansson (c)
on 20 juli Ingvar Carlsson (s)
to 21 juli Gudrun Schyman (v)
fr 22 juli Bengt Westerberg/Anne Wibble (fp)
lö 23 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
Seminarier: s, m ekonomi, kd rättvis fördelning, c miljö och kretslopp, v miljö, mp kretslopp

1995, 19-24 juli
on 19 juli Ingvar Carlsson (s)
to 20 juli Alf Svensson (kd)
fr 21 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
lö 22 juli Gudrun Schyman (v)
sö 23 juli Björn Brissund (Gottlandspartiet)
må 24 juli Olof Johansson (c)
ti 25 juli m (deltog inte med tal)
on 26 juli Vivianne Franzen, Sven Dybeck (nyd)
Folkpartiet deltog inte med tal
Seminarier: s, kd ekonomiskt, v, miljö, mp sem, m jobb och Europa, fp Sveriges framtida välfärd, c den moderna landsbygden.

1996 14-19 juli
sö 14 juli Gunilla Segerlund, Björn Brissund, Odd Magnusson, Torsten Andersson, (Gottlandspartiet)
må 15 juli Alf Svensson (kd)
ti 16 juli Marianne Samuelsson (mp)
on 17 jui Ingvar Carlsson (s)
to 18 jui Johan Lönnroth (v)
fr 19 jui Olof Johansson (c)
Seminarier: fp, s, m ekonomiskt, kd politiskt, mp fördelningspolitik, mp energi m, v välfärd, c ekonomi och energi.

1997 14-19 juli
må 14 juli Olof Johansson (c)
ti 15 juli – ingen talare
on 16 juli Ingela Thalén (s), fp öppet cafe
to 17 juli Alf Svensson (kd)
fr 18 juli Birger Schlaug (mp)
lö 19 juli Gudrun Schyman (v)
Seminarier: c säkerhetspolitik, s, fp ekonomiskt, kd rättsamhälle, mp miljölagstiftning, v energi.

1998 11-17 juli valår
Ungdomens dag 10 juli tema Mänskliga rättigheter
lö 11 juli Gottlanspartiet
sö 12 juli Lars Leijonborg (fp)
må 13 juli Gudrun Schyman (v)
ti 14 juli Lennart Daléus (c)
on 15 juli Margot Wallström (s)
to 16 juli Alf Svensson (kd)
fr 17 juli Birger Schlaug och Marianne Samuelsson (mp)
Seminarier: v miljö och sysselsättning, c möjligheter i mittens rike, s, fp, m ekonomiskt, kd politiskt, mp hållbart samhälle.

1999 11-16 juli
lö 10 juli Ungdomens dag
sö 11 juli Gottlandspartiet
må 12 juli Birger Schlaug (mp)
ti 13 juli Gudrun Schyman (v)
on 14 juli Andreas Carlgren (c)
to 15 juli Anna Lindh(s) fp after beach
fr 16 juli Alf Svensson (kd)
Seminarier: s fp, m ekonomiskt, c digital allemansrätt, kd medborgarnas skyldigheter, v tillväxt.

2000 10-14 juli
må10 juli Alf Svensson (kd)
ti 11 juli Matz Hammarström (mp)
on 12 juli Tomas Östros (s), after-beach fp
to 13 juli Lars Ohly (v,) politiskt diskussion (m) sen eftermiddag
fr 14 juli Lennart Daléus (c)
Seminarier: kd politiken är död leve politiken, mp klimatpolitik, s ekonomiskt arbete åt alla, fp demokrati, v jordbruk och miljö, m skatternas betydelse för jobben i en global miljö, c livskvalitet.

2001 8-13 juli
må 9 juli Maud Olofsson (c)
ti 10 juli Alf Svensson (kd)
on 11 juli Lars Stjernkvist (s)
to 12 juli Matz Hammarström och Lotta Hedström (mp)
fr 13 juli Pernilla Zethraeus (v)
Seminarier s ekonomiskt, c företagsamma Sverige, fp AMS roll, kd vårdkommissionen, m att räcka till, v hållbara energi och transportsystem.

2002 6-14 juli valår
sö 7 juli Gudrun Schyman (v)
må 8 juli Lars Leijonborg (fp)
ti 9 juli Maud Olofsson (c)
on 10 juli Göran Persson (s)
to 11 juli Alf Svensson (kd)
fr 12 juli Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (mp)
lö 13 juli Lars Olof Andersson (Gottlandspartiet)
Seminarier: v miljö, fp skolfrågor, m ekonomiskt, c hälsosamt arbetsliv, s visioner för välfärd, fp tillväxt, mp livskvalitet.

2003 6-12 juli
sö 6 juli Bo Lundgren (m)
må 7 juli Ulla Hoffman (v)
ti 8 juli Lars Leijonborg, Marit Paulsen (fp)
on 9 juli Maud Olofson (c)
to 10 juli Anna Lindh (s)
fr 11 juli Alf Svensson (kd)
lö 12 juli Peter Eriksson (mp)
Seminarier: Merparten av partierna Tema Euron, v Östersjön/avlopp, mp framtida betygssystem.

2004 4-10 juli
sö 4 juli Håkan Wåhlstedt (mp)
må 5 juli Frdrik Reinfeldt (m)
ti 6 juli Lars Ohly (v)
on 7 juli Maria Carlshamre (fp)
to 8 juli Maud Olofsson (c)
fr 9 juli Bosse Ringholm (s)
lö 10 juli Göran Hägglund (kd)
Seminarier: kd välfärden, c federalism bygger välfärd, fp entreprenörskap, v klimat/miljö, s välfärd, mp social frivillighetssektor, m tillväxt/stabilitet.

2005 3-9 juli
sö 3 juli Göran Hägglund (kd)
må 4 juli Maria Wetterstrand (mp)
ti 5 juli Fredrik Reinfeldt (m)
on 6 juli Marita Ulvskog (s)
to 7 juli Lars Leijonborg (fp)
fr 8 juli Maud Olofsson (s)
lö 9 juli Lars Ohly (v)
Seminarier: kd åter till arbete, mp avskaffa oljeberoendet, s, m ekonomiskt, c välfärd utan olja, v rättvis arbetsmarknad.

2006 3-9 juli valår
sö 2 juli Göran Persson (s)
må 3 juli Göran Hägglund (kd)
ti 4 juli Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (mp)
on 5 juli Fredrik Reinfeldt (m)
to 6 juli Lars Ohly (v)
fr 7 juli Lars Leijonborg (fp)
lö Maud Olofsson (c)
Seminarier: mp biogas, kd ungas utsatthet, m arbete och välfärd, fp återupprätta utbildningsskolan, v vapenexport, s ekonomi, c tillväxt.

2007 8-14 juli
sö 8 juli Andreas Carlgren (c)
må 9 juli Mona Sahlin (s)
ti 10 juli Göran Hägglund (kd)
on 11 juli Peter Eriksson (mp)
to 12 juli Anders Borg (m)
fr 13 juli Lars Ohly (v)
lö 14 juli Nyamko Sabuni (fp)
Seminarier: c miljö (olja), kd rättvisa i politiken, mp klimatpolitik, m utanförskap/arbetsliv, v maffiamyten, fp Sverige vinnare.

2008 6-12 juli
40-årsjubileum för Almedalsveckan
sö 6 juli (fp) Jan Björklund
må 7 juli (c) Maud Olofsson
ti 8 juli (s) Mona Sahlin
on 9 juli (kd) Göran Hägglund
to 10 juli (mp) Maria Wetterstrand
fr 11 juli (m) Fredrik Reinfeldt
lö 12 juli (v) Lars Ohly

2009 28 juni-4 juli
Söndag 28 juni kl. 19.00 Vänsterpartiet: Lars Ohly
Måndag 29 juni kl. 19.00 Folkpartiet: Jan Björklund
Tisdag 30 juni kl. 19.00 Centerpartiet: Maud Olofsson
Onsdag 1 juli kl. 19.00 Socialdemokraterna: Mona Sahlin
Torsdag 2 juli kl. 19.00 Kristdemokraterna: Göran Hägglund
Fredag 3 juli kl. 19.00 Miljöpartiet: Peter Eriksson
Lördag 4 juli kl. 11.00 Moderaterna: Fredrik Reinfeldt

2010 4-10 juli
Söndag 4 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Måndag 5 juli Lars Ohly, Vänsterpartiet
Tisdag 6 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Onsdag 7 juli Maud Olofsson, Centerpartiet
Torsdag 8 juli Mona Sahlin, Socialdemokraterna
Fredag 9 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Lördag 10 juli Maria Wetterstrand, Peter Eriksson, Miljöpartiet

2011 3-10 juli
Söndag 3 juli Åsa Romson och Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Måndag 4 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Tisdag 5 juli Lars Ohly, Vänsterpartiet
Onsdag 6 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Torsdag 7 juli Maud Olofsson, Centerpartiet
Fredag 8 juli Håkan Juholt, Socialdemokraterna
Lördag 9 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Söndag 10 juli Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

2012 1-8 juli
Söndag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Måndag 2 juli Åsa Romson Miljöpartiet
Tisdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Onsdag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Torsdag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Fredag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Lördag 7 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Söndag 8 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna

2013 30 juni-7 juli
Söndag 30 juni Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Måndag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Tisdag 2 juli Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Onsdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Torsdag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Fredag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Lördag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Söndag 7 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna

2014 29 juni-6 juli
Söndag 29 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Måndag 30 juli Göran Hägglund, Kristdemokraterna
Tisdag 1 juli Åsa Romson, Miljöpartiet
Onsdag 2 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Torsdag 3 juli Fredrik Reinfeldt, Moderaterna
Fredag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Lördag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet
Söndag 6 juli Annie Lööf, Centerpartiet

2015 28 juni-5 juli
Söndag 28 juni Annie Lööf, Centerpartiet
Måndag 29 juni Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Tisdag 30 juni Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Onsdag 1 juli Jimmie Åkesson, Svergiedemokraterna
Torsdag 2 juli Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Fredag 3 juli Anna Kinberg Batra, Moderaterna
Lördag 4 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Söndag 5 juli Jan Björklund, Folkpartiet

2016 3 juli-10 juli
Söndag 3 juli Jan Björklund, Liberalerna
Måndag 4 juli Annie Lööf, Centerpartiet
Tisdag 5 juli Stefan Löfven, Socialdemokraterna
Onsdag 6 juli Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Torsdag 7 juli Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna
Fredag 8 juli Isabella Lövin, Miljöpartiet
Lördag 9 juli Anna Kinberg Batra, Moderaterna
Söndag 10 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet

2017 2 juli – 9 juli
Söndag 2 juli Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet
Måndag 3 juli, Jan Björklund, Liberalerna
Tisdag 4 juli, Annie Lööf, Centerpartiet
Onsdag 5 juli, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna
Torsdag 6 juli, Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna
Fredag 7 juli, Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna
Lördag 8 juli, Gustav Fridolin, Miljöpartiet
Söndag 9 juli, Anna Kinberg Batra, Moderaterna

White Guide delade ut guld till Gotland!

I Mästarklasslistan ligger  Krakas Krog på plats 18 av de 34 restauranger i Sverige som är med. Starkt!

Och… vinnare i 3 klasser (av 16) för gotländska restauranger!

Årets Värt en Resa – Gula Hönan, Ronehamn.

”För att med osviklig familjär charm och hög kulinarisk finess ha skapat en vallfärdsort för vänner av en helgjuten pensionatupplevelse i en fantastisk omgivning.”

Årets Hållbara Gastronomi – Lilla Bjers Gårdskrog, Västerhejde.

”För att med stort tålamod och kunskap ha utvecklat en närmast religiös passion för närodlat och ekologiskt i kombination med hög gastronomisk profil.”

Årets Hjärtekrog – Surfers Visby, Visby.

”För att skapat en färgsprakande trivsam upplevelse med ett unikt mat- och dryckeskoncept där både smakernas mångfald och gästernas blandning lockar allt fler.”

Här är Gotlands 17 restauranger i White Guide

Mästarklass

Krakas Krog

Mycket god klass

Gula Hönan
Lilla Bjers Gårdskrog
Smakrike Krog
Surfers

God klass

Bungenäs Matsal
Gamla Masters
Värdshuset Lindgården
Wallers krog

Också ett bra ställe

Amarillo Visby Mat & Malt
Bakfickan
Bolaget
Crêperie & Logi
Hablingbo Crêperie
Pighuset Tapas & Cava
Hotel Stelor
Österdahls Brygga

Gotlands 4 kaféer i White Guide

Körsbärsgården
Rute Stenugnsbageri
Själsö bageri & kafé
Sylvis Döttrar Hembageri och Café

Almedalsveckan 2016

Almedalsveckan 2016

Som de senaste åren är det vecka 27 som gäller och för 2016 blir det söndag 3 juli-söndag 10 juli 2016

Almedalsveckan kommer även 2016 att pågå i åtta dagar. Det beslutade huvudarrangören för Almedalsveckan tidigare i år.

Riksdagspartierna kommer precis som tidigare att ha sina egna dagar med partiledartal enligt nedan.

 

Talare 2016

 • Schemat är rullande. Det innebär att partiet som i år talar på Almedalsveckans sista dag inleder nästa års Almedalsvecka. .
  • Söndag 3 juli
   Jan Björklund, Liberalerna, talar klockan 19.00
  • Måndag 4 juli
   Annie Lööf, Centerpartiet, klockan 19.00
  • Tisdag 5 juli
   Stefan Löfven, Socialdemokraterna, klockan 19.00
  • Onsdag 6 juli
   Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna, klockan 19.00
  • Torsdag 7 juli
   Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, klockan 19.00
  • Fredag 8 juli
   Åsa Romson, Miljöpartiet, klockan 19.00
  • Lördag 9 juli
   Anna Kinberg Batra, Moderaterna, klockan 19.00
  • Söndag 10 juli
   Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, klockan 19.00

Officiell webbplats

http://www.almedalsveckan.info/

Almedalsveckan 2015

Almedalsveckan 2015

Som de senaste åren är det vecka 27 som gäller och för 2015 blir det söndag 28 juni-söndag 5 juli 2015

Almedalsveckan kommer även 2015 att pågå i åtta dagar. Det beslutade huvudarrangören för Almedalsveckan tidigare i år.

Riksdagspartierna kommer precis som tidigare att ha sina egna dagar med partiledartal enligt ett rullande schema.

Sedan Feministiskt initiativ (Fi) valdes in i regionfullmäktige på Gotland i samband med valet 2014 har det pågått en diskussion kring om veckan ska förlängas med ytterligare en dag. Så blir det inte utan Fi kommer att arrangera ett partiledartal dagen efter Almedalsveckan, alltså måndagen den 6 juli.

Inom huvudarrangörsgruppen pågår nu ett arbete med hur Almedalsveckans ska utformas framöver.

Talare 2015

 • Söndag 28 juni 2014 – Centerpartiet
 • Måndag 29 juni – Socialdemokraterna
 • Tisdag 30 juli – Kristdemokraterna
 • Onsdag 1 juli – Sverigedemokraterna
 • Torsdag 2 juli – Miljöpartiet
 • Fredag 3 juli – Moderaterna
 • Lördag 4 juli – Vänsterpartiet
 • Söndag 5 juli – Folkpartiet

Officiell webbplats

http://www.almedalsveckan.info/

Medeltidsveckan 2015

Årets Medeltidsvecka 2-9 augusti 2015

Medeltidsveckan börjar som vanligt sista söndagen vecka 31 och pågår sedan hela vecka 32 med avslutning på söndagen.

Den första och sista söndagen är det extra mycket aktiviteter och en större marknad! Första söndagen kl 12 (prel tid) är det en stor medeltida invigningsparad med borgare, bönder, riddare, knektar, musiker och gycklare där alla kan vara med. Den börjar vid Södertorg och paraderar ner till marknaden.

Det är massor av evenemang under veckan och även kurser. Se fullständigt utbud på Medeltidsveckans officiella webbplats http://www.medeltidsveckan.se/

 

 

Fastigheter och bostäder Gotland

För den som funderar på att köpa hus, fritidsbostad, lägenhet eller en tomt har jag här sammanställt de mäklare som är verksamma på Gotland och lite andra länkar.

Ibland säljer Fortifikationsverket ut någon fastighet och ibland finns det någon eller några vid Kronofogdemyndigheten.

Ja, kolla själv alla olika kanaler som finns! Maila oss gärna om du saknar något eller något inte stämmer. redaktionen@sommargotland.nu

Samlande siter

Antal objekt Gotland (feb-14)

Mäklare

Sorterade med Marknadsandel för Gotland (enl Booli feb-14)
Vissa av de nedre har Gotlandsojekt ibland men inte alltid.

Blocket

Kommersiella fastigheter

Kronofogdemyndigheten

Fortifikationsverket

Övrigt

Här är Gotlandsbåtens färja

Byggs om och anpassas för 100 miljoner kronor

Det blir den grekiska färjan med det tidigare namnet Princess T som kommer att trafikera Gotlandsbåtens linje mellan Västervik och Visby sommaren 2014.

Färjan tillhör rederiet Endeavor Shipping Co i grekiska staden Pireus. Just nu ligger hon på ett turkiskt varv där hon genomgår en mycket omfattande ombyggnad och säkerhetsuppgradering inför sitt kommande uppdrag i Östersjön. Renoveringen kostar ca 100 Mkr.

– Denna ombyggnad och säkerhetsanpassning är så pass stor att färjan som är byggd 1986 kommer att uppgraderas 10 år i sitt certifikat, säger Lars Meijer VD för Gotlandsbåten AB. Hon kommer alltså att räknas som endast 17 år gammal, bara tre år äldre än HSC Gotlandia.

Färjan kommer även att byta flagg i och med Gotlandsbåten ABs hyra av henne. Tidigare var hon Panamaflaggad men kommer i och med Gotlandsbåtens hyra byta till europeisk flagg. Färjan gick fram till 2008 i Japan och har efter detta varit i Europa.

– En trevlig sak är att Gotlandsbåten AB i och med ”flaggbytet” kommer att få döpa om färjan. Vi kommer nog att utlysa en tävling om detta, så att hon får ett gotländskt namn, säger Lars Meijer.

Färjan kommer att få sjösäkerhetsklassning B, bl a på grund att hon inte är isklassad, något som inte behövs för en färja som går i sommartrafik. Transportstyrelsen hålls löpande informerad och kommer att grundligt besiktiga färjan så att den på alla sätt uppfyller svenska säkerhetskrav för avsedd trafik.

Levereras som ny

Även invändigt kommer båten att vara helt nyrenoverad. All inredning har rivits ut och hon levereras som i nyskick.

– Vi är med och påverkar hur inredning, kök och andra faciliteter utformas. Det är unikt att vi får en sådan möjlighet, berättar Lars Meijer vidare. En trevlig detalj är att det finns rulltrappa ombord, vilket vi aldrig sett på sträckan mellan Gotland och fastlandet.

Ombord på färjan finns vidare ett 80-tal hytter. Även ett fåtal lyxhytter och ett stort antal vilstolar. Färjan har ett mycket större antal ekonomiplatser än de båtar som går i trafik idag.

– Fördelen med detta är att hos oss behöver inte våra resenärer köpa de dyrare tilläggsalternativen om de inte vill, säger Meijer. I dagens trafik under högsäsong tar ekonomiplatserna ofta slut direkt och passagerarna blir tvingade att ta ett dyrare alternativ som vilstol eller hytt för att få plats på önskad avgång. På Gotlandsbåten skall fler få möjlighet att få betala för det de vill ha. Inte mer. Inte mindre.

Gotlandsbåtens passagerare kommer dessutom ha möjligheten att tillbringa sin resa ute på stora soldäck med kryssningskänsla.

– Soldäcken är fantastiska. De kommer bidra till att en resa med Gotlandsbåten blir en semesterupplevelse i sig, säger Lars Meijer.

Svensk eller utländsk personal – en fråga om snedvriden konkurrens?

I en så kallad time-charter, som detta är, måste viss del av besättningen följa med från rederiet. Hur stor del detta är skall ännu slutförhandlas med såväl ägare som det svenska facket.

– Vår ambition och vilja är självklart att ha så stor svensk besättning som möjligt, säger Lars Meijer. Men det är kanske även en fråga om snedvriden konkurrens. Den statligt upphandlade trafiken idag (Destination Gotland) har, förutom det upphandlade ersättningen från staten, även ett för många okänt sjöfartsstöd som innebär att de inte behöver betala skatt och arbetsgivaravgifter på sina sjöanställda. Sjöfartsstödet uppgick 2012 till 61 Mkr, som skall adderas till de 412 Mkr som de enligt sitt avtal fick 2012. Sjöfartsstödet gäller inrikes endast av staten upphandlad trafik. Detta innebär alltså att vår svenska besättning kommer att kosta nästan dubbelt så mycket som Destination Gotlands personal. En person som har har en månadslön på 20 000 kr innan skatt (beräknat på 33% skatt), kostar Destinationen ca 13 400 kr. För oss kostar samma person 20 000 kr + arbetsgivaravgifter, dvs ca 26 300 kr. Det är självklart ingen konkurrensfördel, för oss i alla fall.

Det grekiska rederiet Endeavor Shipping Co har dessutom dåliga erfarenheter av att inte ha någon egen personal ombord. Vid ett tidigare tillfälle hyrde rederiet ut ett annat fartyg på s.k ”bareboat charter”, dvs utan någon egen besättning. Företaget som chartrade fartyget betalade inte ut löner som de skulle till personalen. Enligt reglerna fick då Endeavor Shipping Co, i egenskap av båtägare, ett fartyg satt i blockad trots att de var oskyldiga.

För mer info:

Lars Meijer, VD Gotlandsbåten AB mob. 070-521 50 99
lars@gotlandsbaten.se

Fakta:
Byggd: 1986/2014.
Fart: Max speed 21,5 knop.
Längd: 165 m
Bredd: 25 meter
Pax: 1200
Djup: 5,7 meter
Antal bilar: 400 max

Året runt med SAS från Arlanda till Visby

Från 30 mars 2014 börjar SAS flyga året runt till Visby med 5 dagliga avgångar på vardagarna och totalt 60 avgångar per vecka. De senaste åren har SAS flugit sommartid men nu växlar man alltså upp!

Visby-Stockholm är en av de tio största linjerna i Sverige och andelen affärsresenärer och fritidsresenärer är ungefär lika stor på sträckan.

– Vi är mycket stolta och glada över att kunna presentera vår nyhet om flygningar till Gotland under hela året. Vi har många Eurobonuskunder på Gotland och har märkt en hög efterfrågan från gotlänningar att resa till Arlanda och vidare ut i världen. Vi hoppas också att både närlingsliv och myndigheter på Gotland och fastlandet väljer oss och utnyttjar våra täta avgångar. Vi ser att det finns ett intresse att resa till Gotland året runt och tror därför att vårt initiativ kommer stötta både gotländskt affärsliv och turism, säger Anders Wahlström, ansvarig för SAS företagsförsäljning i Sverige.

För Gotland blir SAS etablering en viktig infrastruktursatsning som främjar Gotlands konkurerrenskraft och gör Stockholm, Sverige, Europa och övriga världen mycket mer tillgängligt för gotlänningarna.

– Tid blir en allt viktigare konkurrensfaktor och genom satsningen tillförs ytterligare kapacitet till flyget, inte bara sommartid utan året runt. Därmed är det vår förhoppning att det ekonomiska och sociala utbytet mellan Gotland och övriga Europa kan öka, säger Gunnar Jonasson, flygplatschef Visby Airport.

Flygningarna börjar 30 mars och kommer flygas med en ny ATR 72-600 med plats för 70 passagerare och samma serviceutbud som på SAS övriga inrikeslinjer. Flygningarna genomförs av SAS samarbetspartner Jet Time i SAS färger.

Antal avgångar Visby-Stockholm

Måndag-fredag: 5 avgångar tur och retur per dag
Lördagar: 1 avgång tur och retur
Söndagar: 3 avgångar tur och retur

Gotlands största hotell blir Scandic Hotell

Den 14 juni blir Gotlands största hotell – Visby HamnHotell – Scandics första hotell på den populära ön.

Den omfattande renoveringen och utbyggnaden av hotellet är nu färdig och det är dags för namnbyte.

Nya Scandic Visby tar emot sommarens gäster med 214 rum, många med havsutsikt och uteplats.

På området finns även konferensanläggning, dubbla restauranger, pool, utespa, gym och ett oslagbart läge mitt emot färjeterminalen, några minuter från den medeltida stadskärnan.

Logotyp 300x65